Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 718

(1) Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda.

(2) O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat.