Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 611

Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.