Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 57

Ustanovení § 55 a 56 se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.