Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 775

Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne jeho účinnosti.