Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 750

Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.