Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 597

Stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví.