Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 482

Neobsahuje-li usnesení valné hromady podle § 475 pravidla pro úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu, platí, že takovýto úpis není možný.