Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 665

(1) Program všech dílčích členských schůzí musí být stejný. Doplnění programu podle § 643 není přípustné.

(2) Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje z celkového součtu hlasů všech členů přítomných na všech dílčích členských schůzích.

(3) Přijetí usnesení se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích dohromady.