Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 261

Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.