Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 631

Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.