Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 122

Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.