Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 499

Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.