Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 616

Ustanovení § 615 se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.