Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 719

Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva.