Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 757

Soud může i bez návrhu bytové družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také tehdy, pokud bytové družstvo

a) porušuje závažným způsobem ustanovení tohoto zákona o hospodaření se svým majetkem, nebo

b) provozuje činnost, která je v rozporu s § 727.