Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 724

V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise.