Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 637

Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.