Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 624

Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623.