Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 649

Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.