Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 228

Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a výší základního kapitálu.