Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 160

Přestane-li být společník, který společnickou žalobu podal, společníkem, zastupuje v řízení společnost jeho právní nástupce.