Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 433

V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.