Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 740

Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.