Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33

Obchodní korporace může nabýt vlastní podíl, jen pokud tak stanoví tento zákon.