Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 283

Samostatně převoditelné právo, nejde-li o případy uvedené v § 282, se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.