Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 735

(1) Stanovy mohou omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v bytovém družstvu.

(2) Jestliže stanovy omezí nebo vyloučí členství právnické osoby v bytovém družstvu, nemá tato změna za následek zánik členství právnické osoby, která se stala členem bytového družstva před touto změnou stanov.