Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 707

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.