Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 437

Stanovy mohou určit jiný způsob, jakým představenstvo může své povinnosti podle § 436 splnit, pokud takový postup nebude omezovat právo akcionářů na požadované informace.