Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 116

Převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti se zakazuje.