Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 541

Společnost vrácené akcie nebo zatímní listy zničí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu.