Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 717

Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.