Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 614

Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.