Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 140

Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.