Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 565

Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu.