Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 562Informační deska

(1) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.

(2) Určí-li tak stanovy, informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.