Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 270

Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.