Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 130

Komanditní suma se snižuje v rozsahu, ve kterém komanditista splnil svou vkladovou povinnost.