Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 194

(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.

(2) Určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán; ustanovení § 440 a 444 se použijí obdobně.