Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 158

Před uplatněním práva podle § 157 vůči jednateli informuje společník písemně o svém záměru dozorčí radu, byla-li zřízena.