Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 699

Stanovy mohou určit, že se kromě delegáta volí též náhradník delegáta. Za každého delegáta může být zvolen pouze 1 náhradník delegáta.