Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 629
Orgány družstva jsou

a) členská schůze,

b) představenstvo,

c) kontrolní komise a

d) jiné orgány zřízené stanovami.