Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22

V ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a správcem vkladů.