Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 392

Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, znalecký posudek podle § 376 odst. 1 se nevyžaduje.