Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 133

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.