Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 630

Členem orgánu družstva může být jen člen družstva.