Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.