Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 759

Firma obsahuje označení „sociální družstvo“.