Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 678

(1) Družstvo vede seznam delegátů.

(2) Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den vzniku a den a důvod zániku jeho funkce.

(3) Člen má právo do seznamu delegátů nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.