Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 587

Určí-li tak stanovy, může členská schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“).