Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 723

(1) Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise.

(2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, s právním nástupcem, stává se členem kontrolní komise její právní nástupce.

(3) Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, bez právního nástupce, použijí se § 724 a 725 obdobně.